NPO ontdekknop

Deelnemer verklaart:

Mee te hebben gewerkt aan de totstandkoming van het programma ‘College Tour’, welke wordt vervaardigd door de NTR;

Onvoorwaardelijk toestemming te verlenen aan de NTR om zowel opnamen alsook foto’s van hem/haar te maken en deze te gebruiken in College Tour en zich te kunnen en zullen verenigen met de vertoning, uitzending, herhaling en verdere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de opnamen, in de ruimste zin van het woord en via alle kanalen en/of dragers, ongeacht of dit door de NTR of door derden gebeurt.

Aan deze medewerking kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan dit aanleiding zijn of geven tot enige (nadere) vergoeding.
Deze toestemming geldt voor een onbeperkte termijn en kan niet worden herroepen.
De NTR is niet verplicht tot uitzending van de opnamen.

Bij aanmelding via de site is de registratie van uw naam en/of telefoonnummer en/of e-mailadres noodzakelijk of gewenst. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.